Archivos Mensuales: diciembre 2011

Zaharberri, renovar

Ai ze ondo eta osasuntsu, ay qué bien y qué sano,
sentitzen naiz, herrikide, yo me siento, paisano,
eskuartean daukadanean, cuando tengo entre mano,
bertso on bat, ai ze isilpekoa!, un buen verso, ¡ay qué arcano!

Da lauerara esatea, es decir a lo llano,
hurbilari eta urrunari, al cercano y lejano,
niretzat giza lez, para mí como humano,
laua dena eta ertaina, lo que es llano y mediano.

Eta zer da kristauez?, ¿y qué es en cristiano?,
euskaldunak, anai!, que los vascos, ¡hermano!,
herri direla aurretiaz, pueblo son de antemano.

Herri nano handi bat, un gran pueblo enano,
bere hizkuntza ez hispaniarrean, que en su idioma no hispano,
agure egin nahi dena, quiere hacerse él anciano.

Hizkuntza berreskuratzen, recuperando el idioma

Txori bat lez habian, como un pájaro en nido,
jakingabe, ezkututa, sin saber, escondido,
altxor bat, soinu bat, un tesoro, un sonido,
eduki dut mihian, en la lengua he tenido.

Gure euskara maitatua, nuestro euskera querido,
txikitatik edana, desde niño bebido,
nire ahoan galduta, en mi boca perdido,
bizi izan da ta iparbarik, y sin norte ha vivido.

Barkamenak horregatik, perdón por eso pido,
baina jada ondo ulertuta, pero bien ya entendido,
taupada bat hiretzako, para vos un latido.

Eta baita orro bat, y también un rugido,
diotsuna zaratarekin, que te dice con ruido,
hemen naiz nahiz zaurituta, aquí estoy aunque herido.

Aldarrika, clamando

Olerkigile on lez, como buen trovador,
ta pertsona hobeagoa, y persona mejor,
nator ni, idazle bera, vengo yo, el propio autor,
nire askogura ematera, a entregar mi amor.

Ohorezko herri honi, a este pueblo de honor,
nik barruan daukadana, lo que he yo en mi interior,
izerdiz eta izerdiz, con sudor y sudor,
bere argitzea itxoiten, esperando su albor.

Kantautorea izateko, para ser cantautor,
ta jaun barik esateko, y decir sin señor,
lokabe naiz, askatzailea, libre soy, librador.

Ta gainera idazlea, y además escritor,
diotsuna, irakurle, que te dice, lector,
oihu bat da gurea, es lo nuestro un clamor.

Jakizue, sabed

Zer eskatu diezaioket, qué le puedo pedir,
bizitzari, bizitzeari, a la vida, al vivir,
idatzi nahi dudanean, cuando quiero escribir,
ni naizena, birtaupatzea!, lo que soy, ¡relatir!

Nik ez dakit ze esan, yo no sé qué decir,
ez gezurrik egin, ni tampoco mentir,
bai ordea ondorioztatu, pero sí concluir,
taupatze bat naizela, que yo soy un latir.

Entzutera eman dena, que se ha dado a oír,
mindu barik esateko, por decir sin herir,
aske hilko naizela, que voy libre a morir.

Eta ez dute oztopatuko, y no van a impedir,
nik bete ahal izatea, que yo pueda cumplir,
hori nahiz ta jasan, eso pese a sufrir.

Nola, cómo

Egunero amestean, a diario al soñar,
lur honi, itsaso honi, a esta tierra, a esta mar,
dana dena, etxea!, que lo es todo, ¡mi hogar!,
zelan ez dut maitatuko, cómo no voy a amar.

Bertso ta errima egitean, al trovar y al rimar,
izan honi, egon honi, a este ser, a este estar,
dana dena, supazterra!, que lo es todo, ¡mi lar!,
zelan ahaztuko dut, cómo voy a olvidar.

Hausnartzean ta egitean, al pensar y al obrar,
nire herria ta hizkera, a mi pueblo y su hablar,
zelan ez ba goraipatzea, cómo pues no ensalzar.

Bizitzean ta hiltzean, al vivir y al palmar,
nire parera edukitakoa, lo tenido a mi par, 
zelan ez ba birgogoratu, cómo pues no evocar.

Milesker euskaldun hilko naizelako, mil gracias porque moriré vasco

Orain dela gehiegi, hace ya un montón,
nire aberri maitatuan, en mi amada nación,
burutik zein bihotzetik, de res cual corazón,
basakoi jaio nintzen, fui a nacer yo vascón.

Amatiarren biberoia, maternal biberón,
ez batua ez bizkaierarik, ni bizkaino ni “unión”,
ez zeukanez, irtenbidea, al no haber, solución,
egon zen, non?, bihotzean, hubo, ¿do?, en corazón.

Hautatu zuena hezkuntza, que escogió educación,
zena soinuz euskarazkoa, que era vasca de son,
eta amodioz ta arrazoiz, y de amor y razón.

Ekintzako Ikastola, Vasca Escuela de acción,
hura zen eta oparia, era aquello y un don,
niretzat duda barik, para mí sin cuestión.

Esan, di

Noiz arte, euskaldun petoa, ¿hasta cuándo, vascón,
gure ama eta aberria, nuestra madre y nación,
itxarongo du arrazoiarekin, va a esperar con razón,
aske izateko jarri?, para libre ser pon?

Noiz arte?, al dago aukera, ¿hasta cuándo?, ¿hay opción,
herri egile batentzat, para un pueblo de acción,
hiltzaile gabe lortzeko, de lograr sin matón,
nahi duena?, bai?, ez?, lo que quiera?, ¿sí?, ¿non?

Hortxe dago galdera!, ¡ahí está la cuestión!,
ezezkotan ze hautaketa, de ser no qué elección,
dugu eskura, kartzela?, se nos da, ¿la prisión?

Ezin eta ixo egin?, ¿no poder y chitón?,
itxaropena galtzea?, ¿el perder la ilusión?,
jai daukate!, sinpleegia!, ¡es inútil!, ¡simplón!

Buru-irakasle, autodidacta

Ez dut sekula eduki, yo jamás he tenido,
bertsogintzan, jakina!, poetando, ¡sabido!,
ikastola edo habirik, academia o nido,
non ikas dut esan, do decir he aprendido.

Irakasletik… soinua, del maestro… el sonido,
eta errima eta neurtuta, y la rima y medido,
uztera zure entzumenan, a dejar en tu oído,
bozarekin taupada, con la voz el latido.

Herri honena, maitatua, de este pueblo, querido,
neugatik ta izan dena, por mí mismo y que ha sido,
galtzean ez garaitua, al perder no vencido.

Zentzua ondo duelako, porque bien ha el sentido,
ausarta anitz izateko, para ser muy atrevido,
hori eskatzen denean, cuando es eso exigido.

Kale eta kale eta kale, kale egiten da, yerro a yerro a yerro, se hace yerro

Ondo ez nabil euskaran, no ando bien en euskera,
eta anitz mintzen nau, y me duele la pera,
zein barrutik kanpotik, cual por dentro por fuera,
ja ez asmatzea osorik, no acertarla ya entera.

Eta akatsak basapizti, y el error como fiera,
jartzen zidan, burua, me ponía, mollera,
galtzen nuen, egotea, yo perdía, la espera,
da gakoa zuzena, es la clave certera.

Potoz poto edonor, fallo a fallo cualquiera,
daki hementxe ta edonon, sabe aquí y dondequiera,
ikasten dela behintzat, que se aprende siquiera.

Kalez kale, hil nadila!, yerro a yerro, ¡me muera!,
da jakina non-nahi, es sabido doquiera,
kale hor kanpoan dela, que está el yerro ahí afuera.

Barre algara, si se cree una poesía bilingüe

Zapaltzaile atzerritarra, oh, país coronado,
zure kate zikinak, tu tal guante asedado,
kendu hemendik ta haginak, trae aquí y tu cuidado,
diotsu zuri herritarrak, dice un vasco al cuadrado.

Inposatzaile arrotza, ven por Dios a este lado,
zure txakur belztuak, que eres tu acá esperado,
bota hemendik ta suak, porque siempre has luchado,
dio euskaldun bihotzak, por mi pueblo sagrado.

Erdal Herri gaiztoa, oh, país regentado,
zure arrano inperiala, tu quehacer tan callado,
altxa hemendik ta boa, trae acá y tu dictado.

Erdal Herri ez ofiziala, ven por nos a este prado,
zure ahuntza eroa, que aquí tu eres, Estado,
saka hemendik ta ala, requerido, ¿captado?